Головна Педагогіка Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ
joomla
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНІ
Педагогіка - Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Пігіда В. М.

Розвиток ринкових відносин в Україні, демократизація суспільного життя, відносна відкритість кордонів та зняття обмежень щодо закордонних поїздок громадян зумовили активізацію міждержавних переміщень населення, в першу чергу - працездатного віку. Активна участь громадян України у міжнародному трудовому міграційному обігу викликана ще і помітним падінням рівня доходів значної частини населення, і є вимушеним кроком у пошуках добре оплачуваної роботи за кордоном [1, с. 87].

Масова міграція на заробітки за кордон розпочалася в 1990-х роках і практично не йде на спад сьогодні. За цей час у нашій країні виросло ціле покоління покинутих дітей заробітчан.

Та згідно з даними досліджень міжнародного правозахисного центру “Ла Страда - Україна”, батьки тимчасово розлучаються зі своїми дітьми заради їхнього ж благополуччя. Так, 86% мігрантів, за їх власним твердженням, заробляють гроші на освіту дітей, 72% - на будівництво та придбання житла, 69% - на забезпечення щоденних потреб нащадків. Однак, вирішуючи матеріальні проблеми, батьки не приділяють належної уваги вихованню власних дітей. Через це виникає цілий ряд труднощів [2].

Вивченню проблем та стану дітей трудових мігрантів в Україні присвячені праці Т. Кірик [3], Ю. Галустян, І. Шваб, Т. Дорошок, К. Левченко, І. Трубавіної [4]. Особливості здійснення соціально - педагогічної та психологічної роботи з дітьми, батьки яких виїхали працювати за кордон, розглядаються у роботах В. Андрєєнкової, Т. Веретено, Т. Дорошок, М. Євсюкової, І. Звєрєвої [5].

Однак не дивлячись на наполегливі спроби багатьох дослідників сприяти вирішенню проблем дітей трудових мігрантів, це питання на сьогоднішній день залишається відкритим. Тому метою нашої статті є аналіз типових проблем, з якими стикаються діти заробітчан, узагальнення досвіду соціально-педагогічної та психологічної роботи з ними та пошук ефективних шляхів їх подолання.

Для визначення кола проблем, що нас цікавлять, ми звернулися до результатів дослідження “Проблеми дітей трудових мігрантів”, яке проводилося міжнародним жіночим правозахисним центром “Ла Страда - Україна” у співпраці з Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка в липні-жовтні 2006 року у

4 областях України (Вінницькій, Луганській, Львівській, Херсонській) та м. Київ.

У ході цього дослідження були виявлені досить суперечливі оцінки експертів та представників соціального оточення дітей.

Експерти здебільшого твердять, що з від’їздом батьків прояви девіантної поведінки у дітей частішають. Дитина стає більш агресивною, починає пропускати школу, скоює дрібні правопорушення, як то пошкодження шкільного інвентарю, участь у бійках, порушення суспільного порядку. Збільшуються випадки потрапляння в залежність від ігор в комп’ютерних клубах, що часто і є причиною пропуску занять у школі. Відомі випадки втягування дітей із сімей трудових мігрантів до алкоголізму, наркоманії, бродяжництва [6, с. 3]. Кожній десятій опитаній дитині відомі випадки пропозицій займатися розповсюдженням наркотиків, проституцією або порнографією [7].

Представники соціального оточення схиляються до висновку, що такі випадки, скоріше, є винятками. Вони вважають, що проблеми, які мають діти трудових мігрантів, здебільшого носять психологічний характер. Зокрема, це сум за батьками, неможливість звернутися до них за порадою, пригніченість, нестача батьківської ласки [6, с. 3]. Після від’їзду одного з батьків за кордон, у дітей частіше всього виникає глибокий депресивний стан, небажання спілкуватися з рідними та друзями, особливо з мамою чи татом, які поїхали; крім того, дитина стає дратівливою, тривожною, агресивною; у неї можуть з’явитися думки про самогубство; вона нікому не довіряє, і навколишній світ стає для неї чужим.

Психологічні травми, яких зазнають діти за умов тривалої розлуки з батьками, а також спричиненого нею розриву родинних зв’язків, призводять до негативного сприйняття реалій і оточення, пошуку прихистку у молодіжних кримінальних середовищах. Все більший відсоток дітей трудових мігрантів стають так званими “дітьми вулиці”.

Окрім того, утворюється своєрідна і доволі чисельна каста утриманців - молодих працездатних людей, які, однак, вважають за краще для себе жити за надіслані їм батьками кошти. Для своїх ровесників вони стають вагомим доказом того, що заробляти гроші можна виключно за кордоном. Іншими словами - формується наступне покоління трудових мігрантів. До цього слід зауважити, що виїзд цілої родини, чи возз’єднання її в країні перебування на фоні міграційних процесів - вкрай рідкісне явище, виняток, який лише підтверджує правило. Результати соціологічних та психологічних досліджень впливу міграції батьків на формування молодого покоління в умовах неповної родини чи її відсутності однозначно вказують на загострення кризи інституту сім’ї в Україні [8, с. 1].

Так чи інакше, зазначена категорія дітей сьогодні залишається практично не захищеною ні у психологічному, ні у правовому відношенні.

Більш того, в нашій країні не ведеться жодної статистики щодо кількості дітей, чиї батьки виїхали на заробітки за кордон, а рівень поінформованості місцевої влади про проблему є надзвичайно низьким. Причинами цього є в першу чергу невизначені структури, відповідальні за цю справу, брак спеціалістів для ведення такої роботи, відсутність фінансового забезпечення [9].

Рівень довіри учнів та соціального оточення дітей до школи і соціальних служб є низьким. Діти звертаються до своїх класних керівників тільки з питаннями, які стосуються навчання. І працівники освіти на сьогодні не готові працювати з дітьми трудових мігрантів та надавати їм адекватну допомогу.

Облік таких сімей та соціальний захист дітей трудових мігрантів слід покласти на служби у справах неповнолітніх. Школи, зокрема класні керівники, повинні відстежувати ситуацію в сім’ях учнів та повідомляти служби у справах неповнолітніх про таких дітей.

Про дітей, чиї батьки перебувають на заробітках, також слід інформувати органи внутрішніх справ, зокрема кримінальну міліцію у справах неповнолітніх. Це є важливим, бо такі діти можуть стати об’єктом втягування до злочинної діяльності. Крім того, це дозволить запобігати здійсненню правопорушень з боку дітей трудових мігрантів [6, с. 3].


У грудні 2006 року МОН України видало спеціальний наказ “Про соціально-педагогічну і психологічну роботу з дітьми трудових мігрантів”, згідно з яким психологічною службою системи освіти, що складається з практичних психологів, соціологів і соціальних педагогів, повинна проводитися робота щодо вирішення проблем таких дітей. Фахівці психологічної служби повинні займатися вирішенням особистих проблем дітей, які виникають у них у зв’язку з від’їздом батьків за кордон, а також працювати безпосередньо з колективом, у якому знаходиться дитина. Крім того, слід звернути увагу і на профілактику, тому діяльність служби потрібно зосереджувати не лише на роботі з дитиною, але і на роботі з педагогічними працівниками і батьками [7].

На сьогоднішній день дослідниками пропонуються такі можливі шляхи захисту прав дітей трудових мігрантів:

• передбачити в Сімейному кодексі України можливість оформлення батьками тимчасової опіки або піклування над дитиною на період їх відсутності;

• тимчасова опіка або піклування над дітьми трудових мігрантів повинні оформлюватися лише за умови підтвердження факту матеріального утримання дитини на період відсутності батьків;

• гроші на утримання дитини повинні надаватися батьками на певний період (6 місяців) наперед. У випадку відсутності грошей на момент виїзду, зобов’ язання батьків надсилати гроші на дитину одразу після працевлаштування повинні бути юридично оформлені [6, с. 3].

Міжнародний правозахисний центр “Ла Страда - Україна” спільно з фахівцями у галузі психології і соціології розробив наступні поради для батьків, які вирішили поїхати на заробітки за кордон:

• прийміть рішення про від’їзд разом з дитиною. Це допоможе їй зрозуміти, що ви їдете через необхідність і заради її майбутнього;

• підготуйте дитину психологічно до вашого від’їзду, щоб їй не здавалося, що ви її кидаєте;

• проінформуйте заздалегідь близьких і родичів про від’їзд, щоб забезпечити належний догляд за дитиною на період вашої відсутності;

• повідомите вчителів про вашу тимчасову відсутність, щоб не допустити погіршення навчання дитини;

• підготуйте і залиште вдома детальну інформацію про місце свого перебування і ваш контактний телефон, а також номери інших телефонів, за якими дитина зможе звернутися у разі виникнення проблем;

• пам’ятаєте про необхідність регулярної матеріальної підтримки дитини (періодичність відправки грошей опікунам на її утримання);

• переконайтеся, що під час вашої відсутності умови проживання та харчування дитини будуть задовільними. Регулярно підтримуйте зв’язок з дитиною. Домовтеся про дні, коли ви телефонуватимете і дотримуйтеся певних строків [7].

Дотримуючись цих порад, батьки, що їдуть працювати за кордон, матимуть змогу встановити більш довірливі відносини із власними дітьми, захистити їх у матеріальному та психологічному відношенні під час їхньої відсутності, сприятимуть зниженню виникнення ризикових ситуацій.

Таким чином, покращення стану дітей трудових мігрантів та сприяння вирішенню їхніх проблем буде можливим за умови формування у батьків відповідального ставлення до них, налагодження тісної співпраці між працівниками соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів, вдосконалення законодавчої бази щодо захисту прав таких дітей.

Література

1. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді / За ред. доц. А. Я. Ходорчук. - К. : ДЦССМ, 2003. - 272 с. 2. В Україні виросло перше покоління дітей заробітчан - Режим доступу : Http://ua. korrespondent. net/ukraine/859894. 3. Кірик Т. Заробітчанські діти / Т. Кірик // Подільські вісті. - 2005. - № 21. - С. 2. 4. Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації / Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда - Україна” ; Український ін-т соціальних досліджень ім. Олександра Яременка ; Кіровоградський юридичний ін-т Харківського національного ун-ту внутрішніх справ / За заг. ред. К. Б. Левченко. - К. : Логос, 2006. - 64 с. 5. Соціально - педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.- метод. посібник / Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи; Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда - Україна” / За заг. ред. К. Б. Левченко. - Х. : Чальцев, 2008. - 384 с. 6. Інформаційний бюлетень в рамках Датської програми по протидії торгівлі людьми в країнах Східної та Південно-Східної Європи за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Данії / Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда - Україна”. - 2007. - №1. - Режим доступу : Http://www. lastrada. org. ua/read. Cgi? lng=ua&Id=190. 7. Евтушенко О. Украинские мигранты рискуют будущим / О. Евтушенко // газета “Товарищ”. - 2007. - Режим доступу : Http://www. tovarish. com. ua/news/Obschestvo/26-10-2007. 8. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України / Доповідь на круглому столі 7 жовтня 2004 р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка. - Режим доступу : Http://www. ii-magazine. lviv. ua/kordon/migration/2004/kvrchiv07-10.htm.

9. Фахівці просять подбати про дітей трудових мігрантів / УНІАН : Права людини. - 2009. - Режим доступу : Http://Human- Ri Ghts.Unian.Net/Ukr/Detail/185836.

Пігіда В. М. Аналіз стану та проблем дітей трудових мігрантів в Україні

У статті аналізуються проблеми та труднощі, з якими стикаються діти трудових мігрантів, розглядається соціально-педагогічна та психологічна робота з такими дітьми, пропонуються можливі шляхи подолання їхніх проблем.

Ключові слова: трудова міграція; діти трудових мігрантів.

Пигида В. Н. Анализ состояния и проблем детей трудовых мигрантов в Украине

В статье анализируются проблемы и трудности, с которыми сталкиваются дети трудовых мигрантов, рассматривается социально­педагогическая и психологическая работа с такими детьми, предлагаются возможные пути решения их проблем.

Ключевые слова: трудовая миграция; дети трудовых мигрантов.

Pigida V. N. Analysis of the conditions and problems of the labour migrants’ children in Ukraine

The article analyzes the problems and difficulties which the children of labour migrants face, it touches social-pedagogical and psychological work with such children offers some possible ways of overcoming their problems.

Key words: labour migration; labour migrants’ children.

Похожие статьи