Головна Військова справа Військово-науковий вісник
joomla
Військово-науковий вісник
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 *НОВА СПРОБА АНАЛІЗУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
2 ІЄРАРХІЯ ЦІННОСТЕЙ ЯК ЖИТТЄВО ЗНАЧИМА ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
3 ІДЕЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ВИНЯТКОВОСТІ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДЖОНА ФІСКЕ ТА ДЖОСАЙЯ СТРОНҐА
4 ІНТЕНДАТУРА ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (1918–1919 рр.)
5 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В ХОДІ ГРУЗИНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ (8–12 серпня 2008 року)
6 ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОТИБОРСТВО У СТАРОДАВНІ ЧАСИ ТА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ
7 ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА АРХЕОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКО-ПОВСТАНСЬКОГО ШТАБУ У БОРОТЬБІ ЗА ВІДНОВЛЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
8 ІСТОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ США НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ З ІРАКОМ
9 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ЗВУКОМЕТРИЧНОЇ РОЗВІДКИ
10 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1991–2011 рр.)
11 ІСТОРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ГУСАРСЬКОЇ УНІФОРМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ОДНОСТРОЇ ХХ – ХХI ст
12 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
13 ІСТОРИЧНІ УРОКИ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ У США
14 ІСТОРИЧНИЙ ВПЛИВ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941–1945 рр. НА РОЗВИТОК ТАКТИКИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
15 ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД У ГАЛУЗІ ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ
16 ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ РОБОТИ США В ЄВРОПІ У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
17 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОБОРОННИХ УКРІПЛЕНЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
18 АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ КОМАНДУВАННЯ ОСАДНОГО КОРПУСУ АРМІЇ УНР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ГРУДНЯ 1918 р. – СІЧНІ 1919 р
19 АЛЬТЕРНАТИВИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У ПОВОЄННІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ США ПИТЛЬОВАНА Л. Ю.*
20 АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ВІЙНУ В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ 1991 РОКУ ЯК НА РЕВОЛЮЦІЮ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ
21 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ У СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ
22 БОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ ЗА ЛЬВІВ У ГРУДНІ 1918 – СІЧНІ 1919 рр
23 БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ СТРАТЕГ І ПОЛКОВОДЕЦЬ
24 БОЙОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ТАНКЕТОК: ІДЕЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
25 БОРОТЬБА З ПРОЯВАМИ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ, ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ
26 БОРОТЬБА ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ПІВНОЧІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ 1918 – НА ПОЧАТКУ 1919 рр
27 БОЯРСТВО ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НАПЕРЕДОДНІ РО­ЗПАДУ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
28 ВІДЗНАЧЕННЯ В АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 440-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
29 ВІЙНА У В’ЄТНАМІ ЯК КАТАЛІЗАТОР РЕФОРМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ США В ПРАЦЯХ АМЕРИКАНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
30 ВІЙСЬКОВА ЕМІГРАЦІЯ УНР У БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
31 ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО У ДОБУ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО: ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ
32 ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ МОЛОДІ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
33 ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
34 ВЗАЄМИНИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
35 ВИЗВОЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ
36 ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX–ПОЧАТОК XX ст.)
37 ВИСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ЗМІ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНСЬКОГО МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ (2004–2006 рр.)
38 ВИТОКИ СТВОРЕННЯ ОРКЕСТРУ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СІЧОВОМУ СТРІЛЕЦТВІ
39 ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
40 ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА ТА СТРАТЕГІЧНА ОБСТАНО­ВКА НА ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОГО ФРОНТУ (ЧЕРВЕНЬ 1944 р.)
41 ВОГНЕВЕ УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКА АРТИЛЕРІЄЮ 1-го УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ У ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ
42 ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ В ПЕРІОД ПРИСУТНОСТІ НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК В УКРАЇНІ У 1918 р
43 ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
44 ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВЗАЄМИН
45 ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ – ПОЛІТИК, ДИПЛОМАТ, ПОЛКОВОДЕЦЬ
46 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ВІЙСЬКОВІ АСПЕКТИ
47 ГОЛОДОМОР В УКРАЇНСЬКІЙ СРР 1932–1933 рр. ТА РЕАКЦІЯ НА НЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ
48 ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ПОСАД ВИЩОГО ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ В АРМІЇ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ
49 ДИСКУРС ІНОЗЕМНОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРИЗМІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
50 ДО ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАН
51 ДОБРОВОЛЬЦІ ЄВРЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ГАЛИЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМАЦІЯХ ДОБИ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1914–1920 рр.)
52 ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ В СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
53 ДОЛЯ АБХАЗЬКОГО ЕТНОСУ В СВІТЛІ “ТРІУМФУ ЛЕНІНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИ­КИ”
54 ДОСВІД МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У МИРОТВОРЧІЙ МІСІЇ В ІРАКУ У 2003-2005 рр
55 ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ
56 ЕВОЛЮЦІЯ ЛИЦАРСЬКОГО ОБЛАДУНКУ ЧАСІВ СТОЛІТНЬОЇ ВІЙНИ: ЗАХИСНЕ ОЗБРОЄННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ТА ФРАНЦУЗЬКОГО ЛИЦАРСТВА
57 ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1991–2011 рр.)
58 ЖІНОЧИЙ ТЕРОРИЗМ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
59 ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ ТА ВОЛИНІ У ПОЛЬЩІ В ХХ ст
60 З ІСТОРІЇ ДЕПОРТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БЕСКИДІВ
61 ЗАСТОСУВАННЯ ВИДІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ І РОДІВ ВІЙСЬК У ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ
62 ЗАСТОСУВАННЯ КАВАЛЕРІЙСЬКОГО КОРПУСУ У ФРОНТОВІЙ НАСТУПАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ
63 ЗАСТОСУВАННЯ ТАНКОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ
64 ЗБРОЙНІ СИЛИ ГЕТЬМАНАТУ “УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” ТА ЇХ ДИСЛОКАЦІЯ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1918 р
65 ЗРУШЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ
66 КАВАЛЕРІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УНР У ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКІЙ ВІЙНІ 1920 р. ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБОРОННИХ БОЯХ І КОНТРНАСТУПІ (ТРАВЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 1920 р.)
67 КАДЕТСЬКІ КОРПУСИ НА УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ
68 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТА САНІТАРНОЇ СЛУЖБИ УГА В 1918 – 1920 рр
69 КАРПАТСЬКА ОПЕРАЦІЯ 1914–1915 рр.: АНАЛІЗ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА
70 КАРПАТСЬКО-ДУКЛІНСЬКА ОПЕРАЦІЯ: АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАДУМУ (ВЕРЕСЕНЬ 1944
71 КОЛІСНО-ГУСЕНИЧНІ ТАНКИ СЕРЕДИНИ 20-х – СЕРЕДИНИ 30-х РОКІВ ХХ СТ.: ПОМИЛКОВА ІДЕЯ ЧИ НЕВДАЛА РЕАЛІЗАЦІЯ?
72 КОМАНДНІ КАДРИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 1918–1919 рр
73 КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ: ІСТОРІЯ І ДОСВІД
74 КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ: ІСТОРІЯ І ДОСВІД
75 КОМПОНЕНТИ ТА КАТЕГОРІЇ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ ВІД ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
76 КОНЦЕПЦІЯ ЕКСПАНСІОНІЗМУ США КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ВОЛТЕРА ЛАФІБЕРА
77 КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ ГАЛИЧИНИ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1941 рр.)
78 ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
79 ЛИЦАР ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ КОШОВИЙ ОТАМАН ІВАН СІРКО
80 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1919 рр.)
81 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИКОРДОННИМ ВІЙСЬКАМ УКРАЇНИ У 1991–2003 рр
82 МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
83 МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО СОЮЗУ країн-членів СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ - ОРГАНІЗАЦІЇ ДОГОВОРУ ПРО КОЛЕКТИВНУ БЕЗПЕКУ
84 МОБІЛІЗАЦІЙНЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1918 – 1919 рр. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОВІТОВОЇ ПРЕСИ ЗУНР)
85 НА ШЛЯХУ ПОШУКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
86 НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
87 НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІЇ СТОЛІТНЬОЇ ВІЙНИ (1337–1453)
88 ОБОРОННЕ БУДІВНИЦТВО У ВОЛИНСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ У ХІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІV ст
89 ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ 1942 р.: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД
90 ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В 1917–1920 рр
91 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВОРУ ПРО КОЛЕКТИВНУ БЕЗПЕКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ РОСІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ
92 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЗОВУ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
93 ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ В УПА
94 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В СИСТЕМЕ МОНАРХИЧЕСКОЙ ИДЕОЛО­ГИИ НА УКРАИНСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1900–1914 гг
95 ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ОБОРОНИ СТАЛІНГРАДА
96 ОСОБЛИВОСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКОЇ ВІЙНИ 2008 РОКУ
97 ОСОБЛИВОСТІ ДІЙ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАК
98 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТАНКОВИХ АРМІЙ У ПРОСКУРІВСЬКО-ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ
99 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТАНКОВОЇ АРМІЇ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ У ПРОРИВ В ХОДІ ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ
100 ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОНТИНГЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2